Woningstichting

Woningstichting De Wieren (nu Elkien) verzorgde ik de fotografie voor hun bewonersblad. Uit de fotografie werd een foto gekozen die ik dan weer gebruikte in het ontwerp van een A0 poster, deze posters waren te zien in hun hoofdkantoor in Sneek.

Op de foto’s en in het uiteindelijk ontwerp kon je gelijk zien welke hobby’s of beroep de bewoners uitvoerde.

woningstichting met als thema deze keer de poppendokter een zeer vakkundige dokter.

Een bewoner in een zeer karakterestiek gebouw in Sneek.

Een bewoonster die nauw contact hield met haar kleinkinderen via internet.

Wijkbeheerde in de wijk in gesprek met de bewoners.

Schrijfster Jantje Bazuin bekend om de boeken over de tweede wereld oorlog en het Joodse leed.